De Traay overhandigt de Biodiversiteits cheque aan Odin Imkerij

Wilco Schets, directeur de Traay (rechts) overhandigde de cheque aan Odin imker Jos Willemsen (links). Met deze cheque kunnen de eerste stappen worden gezet om de biodiversiteit op 2 biodynamische boerderijen te bevorderen.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op een inventarisatie van de flora en fauna op de terreinen van de boerderijen. Welke soorten en hoeveel dieren, insecten en planten zijn er? Is er voldoende voedselaanbod? Op basis van deze nulmeting wordt een actieplan opgesteld om de biodiversiteit te vergroten. Er kunnen bijvoorbeeld adviezen zijn voor extra beplanting, het toepassen van landschapselementen zoals waterpartijen, heuvels of houtwallen of andere maatregelen.

Het onderzoek wordt deze maanden uitgevoerd door ecoloog Martijn Bunskoek. De resultaten van het onderzoek worden later dit jaar via een webinar gepresenteerd.